Veelgestelde vragen

Wat is hospitality?

Hospitality is een alomvattend woord voor gastvrijheid en klantvriendelijkheid. Hospitality is niet alleen belangrijk voor de horeca, recreatie en toerisme! In alle sectoren waar je te maken met hebt met mensen, kan hospitality een doorslaggevende factor zijn in het succes van een bedrijf!

Wat is Generation Hospitality?

Een pact van ondernemers, overheid en opleiders met één doel: de kracht van hospitality laten ervaren. Hoe? Door dé nieuwe generatie hospitality vakmensen op te leiden en dit mee te geven. Maar ook door opleiders, werkgevers, werknemers, klanten, gasten, studenten en zij-instromers bewust te maken van hun waarde en rol hierin. Door opleiding en bewustwording creëren wij grip op de kwaliteit van het vak hospitality en hebben we invloed op de beleving van gastvrijheid. Samen doen we er alles aan om verwachtingen te overtreffen.

Wat doet Generation Hospitality?

Met het programma Generation Hospitality gaat Noorderpoort samen met de sector in Groningen bijdragen aan het versterken, doorontwikkelen en het groeien van de vrijetijdseconomie in Groningen en Noord Drenthe. Aanleiding is de sterke groei van de vrijetijdseconomie en de wens om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De sector wil een dubbelslag maken, toekomstig personeel anders en beter opleiden zodat de kwaliteit van het aanbod in horeca, recreatie en toerisme verbetert en waardoor het ook weer aantrekkelijker wordt om er te gaan werken. De coronacrisis heeft een accentverschuiving tot gevolg gehad; er wordt de eerste jaren minder ingezet op groei, maar meer op innovatie en flexibiliteit. Het belang van de samenwerking is daarmee groter dan ooit en Generation Hospitality kan zo bijdragen aan een gedegen herstel van de vrijetijdseconomie. Het programma richt zich op bijna 1.300 studenten in 15 opleidingen en omvat een veertigtal bedrijven.

Hoe doet Generation Hospitality dit?

Om de missie te realiseren richten we ons op 3 programmalijnen:

Hospitality Vakwerk richt zich op het kwalitatieve arbeidsmarktvraagstuk, het versterken van de gastvrijheid, het toenemende belang van soft skills en een brede kennis van de segmenten in de sector, het gebruik van nieuwe technologie. Het programma zet in op het verbeteren en aantrekkelijker maken van de opleidingen, o.a. door het versterken van het praktijkleren in hybride leeromgevingen.

Hospitality Talentwerving richt zich op het kwantitatieve arbeidsmarktvraagstuk, het voorzien van voldoende goed opgeleide vakmensen aan de vrijetijdseconomie. Doel is het stabiliseren en op termijn vergroten van de instroom in de opleidingen door innovatieve werving, focus op andere doelgroepen en intensieve samenwerking ten aanzien van beroepsoriëntatie en doorlopende leerlijnen met het vmbo. Meer jongeren, maar ook zij instromers, kiezen bewust voor een loopbaan in deze arbeidsmarktsector.

Hospitality Innovatielab richt zich op het vergroten van de impact en de verduurzaming van het programma door structurele kennisontwikkeling, onderwijsvernieuwing en kennisdeling. Het Hospitality Innovatielab richt een practoraat in, realiseert bedrijfsprojecten en organiseert kennisdeling en een leven lang leren in een community van bedrijven, onderwijs en overheden.

Is Generation Hospitality een onderwijsinstelling?

Nee, Generation Hospitality is ontstaan vanuit de wil van zowel overheid, ondernemers, als het onderwijs om meer studenten te willen opleiden voor een carrière in de hospitality. De kracht hiervan zit in het samen opleiden met de beroepspraktijk en het verbeteren van de carriérekansen in de sector.

Is Generation Hospitality iets voor mijn bedrijf?

Ondernemers met een belang bij de kwaliteit van hospitality kunnen deelnemen in Generation Hospitality. Zij ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst en verbinden zich aan de visie en het programma van Generation Hospitality. Nieuwe partijen dragen via investeringen (mensen, middelen en financieel) bij aan een succesvolle realisatie van ons programma!

Kan ik partner worden?

Jazeker! Wij gaan graag met je in gesprek om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Hoe kom ik in contact met Generation Hospitality?

Je hebt onze website al gevonden! We zijn ook te bereiken via email. Je kunt via deze website ook op onze socials terechtkomen: LinkedIn, Facebook, Instagram. Zie onderaan deze pagina!